-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12882)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12306)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8949)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2474)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1566)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(988)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(867)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25509 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا بين صدو بيست و چهار هزار پيغمبر و دوازده امام حتي يك زن، وجود ندارد و زن فقط به عنوان قدسيه بوده است؟! درست است كه زن نمي تواند امام جماعت باشد امّا در زمان هاي دور كه ناز به اين شكل نبوده و يك زن نيز اگر خدا مي خواست مي توانست رهبر باشد، چرا نبود؟ چرا از همان ابتداي خلقت زن نقشي در اين مورد نداشته است؟ چرا حضرت آدم(ع) پيامبر بود ولي حضرت حوا نبود؟ در صورتي كه زنان نيز در تحمّل سختي بسيار صبورند.

مسئلة توانايي هاي تكويني و تشريعي مرد و زن به اصل خلقت آنان بر مي گردد. اگر كسي جامعه شناس و روانشناس باشد و بدون حب و بغض در مسئلة مردان و زنان و خلقت آنان تحقيق كند و بر اساس توانايي هاي آنان، قدرت، مديريت، رهبري، قضاوت و ديگر امور مربوط به آنان را بخواهد بين مرد ها و زن ها تقسيم كند، به خوبي مشخص مي شود اين پست ها از آنِ مردان است و زنان در خلقت براي امور ديگر آفريده شده اند.

اگر بر اساس نظرية قرآن (الرجان قوامون علي النساء)(2) بپذيريم در خانواده حقّ مديريت با مرد است با اينكه خانواده يك جامعة كوچك چهار يا پنج نفري است،چگونه بتوانيم در جامعة بشري و جهاني قبول كنيم مديريت و رهبري جامعه از آنِ زنان باشد؟ مقام پيامبري و امامت،مقام مديريت جامعه است. به عقيدة ما، پيامبران و امامان(ع) مديران جامعه هستند، اين مقام را خدا به افرادي كه شايستگي داشته اند داده است. مقام رياست و مديريت كه بر دوش مردان نهاده شده، جز وظيفه اي سنگين چيز ديگري نيست. اينكه مرد بر زن مديريت دارد يعني وظيفة اداره كردن و خرجي دادن و تربيت فرزندان و دفاع از آنان بر دوش او است. رياست و مدريريت در ديدگاه اسلامي به معناي چپاول و گردن كشي و زور گويي نيست، بلكه به معناي اداي وظيفة سنگين الهي است. بسياري از مراجع تقليد با اينكه داراي مقام علمي و تقوا بودند، خود را از مرجعيت و رياست كنار مي كشيدند، چون نزد آنان رياست يعني مسئوليت سنگيني كه اگر از عهدة آن نتوان بدر آمد، عقوبت و عذاب الهي را به دنبال دارد. رياست و رهبري و قضاوت و مديريت در اسلام به معناي رياست هاي معمول در دنيا كه همراه با تشريفات و زور گويي ها است نيست بلكه مسئوليت سنگين و مشكل الهي است. وقتي اميرالمؤمنين به شام مي رفت، بزرگان شهر انبار با او ملاقات كردند و به خاطر امام (ع) از مركب پياده شدند و با سرعت به سوي حضرت دويدند و مراسمي كه نشانة ذلّت در برابر اميران بود انجام دادند. امام(ع) فرمود: اين چه كاري بود كه كرديد؟ گفتند:آدابي است كه نسبت به اميران خود براي تعظيم و احترام انجام مي دهيم.

امام (ع) فرمود: به خدا سوگند! با اين عمل زمامداران شما بهره مند نمي شوند و شما با اين كار در دنيا به سختي مي افتيد و در قيامت بدبخت خواهيد بود. چه زيان بار است مشقّتي كه پشت سر آن مجازات الهي باشد و چه پر سود است آرامشي كه با آن امان از عذاب دوزخ باشد.2 مسئوليت و رهبري و مديريت علي(ع) خواب و استراحت را از او ربوده بود به طوري كه در روزهاي گرم تابستان درحالي كه مردم به استراحت مي پرداختند خود را در معرض رسيدگي به شكايات قرار مي داد. يك روز بعد از نماز ظهر از خانه بيرون آمد. زني را ديد كه از دست شوهرش به تنگ آمده و شكايت نزد اميرالمؤمنين آورده بود. علي(ع) به در خانه شان رفت و به شكايت زن رسيدگي كرد.3

بنابراين رياست و مقامات ظاهري و دنيوي چيزي نيست كه به سر آن دعوا باشد.(3)

2 عطاء الله مهاجراني، پيام آور عاشورا، ص 327- 328.

3 بررسي تاريخ عاشورا، ص 161.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.